Diyanet’ten imamlara sosyal medya talimatı: Ayrımcılık yapmayın, siyasi tarafsızlığı koruyun

Diyanet İşleri Başkanlığı, din görevlilerine, kamu personelinin sosyal medya kullanımı için üç yıl önce Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından belirlenen ilkeleri hatırlattı. İmamlara, “Tarafsızlığı tehlikeye atan davranışlardan kaçınma”, “Bireyler arasında ayrımcılık yapmama”, “Siyasi tarafsızlığını korumaya özen gösterme” talimatı verildi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 20 Eylül 2021 tarihinde sosyal medya kullanımı ile ilgili bir ilke kararına imza atmıştı.

Kararla; “Dijitalleşen özel ve kamusal yaşamda hızla ilerleyen sosyal medya kullanımında, kamu hizmetlerinin tarafsızlığının ve kamu yönetimine duyulan güvenin korunması amacıyla kamu görevlisince gözetilmesi gereken etik ilkeler” belirlenmiş oldu.

Karar tarihinde pek çok kamu kurum ve kuruluşu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı da kendi personeline sosyal medya kullanımı için belirlenen etik ilkeleri duyurmuştu.

Üç yıl sonra gelen hatırlatma

Kısadalga’dan Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre; Diyanet İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, üç yıl önce personele duyurulan etik ilkeler metnini hatırlatma ihtiyacı duydu.

5 Haziran 2024’te müftülüklere, Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüklerine ve Dini İhtisas Merkezi Müdürlüklerine gönderilen yazıda; “Kamu görevlilerinin sosyal medya kullanımında gözetmesi gereken ‘Sosyal Medya Etik İlkeleri’nin personele tebliğ edilmesi” istendi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun ilke kararında belirlenen etik ilkelerden bazıları şöyleydi:

“Kamu görevlisi; kamu politikaları hakkında kamuya açık yorumlar yaparken veya bunlar hakkındaki kamuoyu tartışmalarına katılırken yürüttüğü göreve ilişkin tarafsızlığını tehlikeye atan davranışlardan kaçınmalıdır.

Bireyler arasında dil, ırk, etnik köken, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, servet, medeni hal, sağlık durumu, engellilik, yaş, kılık ve kıyafet ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapmamalıdır.

Siyasi tarafsızlığını korumaya özen göstermeli, kamu hizmetinin tarafsızlığına şüphe düşürecek şekilde, herhangi bir siyasi parti veya girişimin lehine veya aleyhine kampanya yürütmemeli, yorum, paylaşım ya da faaliyette bulunmamalıdır.

Kamu görevlisi ayrımcılığa yol açabilecek her türlü nefreti besleyen, savunan ve hoşgörüsüz ifadelerde bulunmamalıdır.” 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir